Açık Rıza Beyanı

EYG Yapı ve Yatırım A.Ş (EYG)’ye doğrudan tarafımca verilmiş bulunan tüm kişisel verilerim ile EYG’nin özel ve resmi kurumlardan, doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından, hissedarlarından, grup şirketlerinden, tedarikçi ve iş ortaklarından, hizmet aldığı, hizmet verdiği gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden edindiği/edinebileceği iletişim ve kimlik bilgilerimin; EYG tarafından satılan ve pazarlanan tüm ürünleri, taşınmazları, inşaat projelerini, Narlı Bahçe Evleri Projesini, evdekifirsat.com web sitesini, söz konusu web sitesinde yer alan tüm gayrimenkul ve inşaat projelerini kapsayan her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, hizmet ve tekliflerin hazırlanıp sunulması, etkin bir müşteri hizmetinin ifası, ziyaretçi ve müşteri profillerinin belirlenebilmesi, anket, pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla EYG tarafından işlenmesine ve saklanmasına, tarafıma her türlü bildirimin telefon, e-posta, mektup, kısa mesaj (sms) ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim vasıtasıyla yapılmasına açık rızam bulunduğunu, www.eyggrup.com web adresinde yayınlanan ve bir sureti fiziken incelememe sunulan “kişisel veri güvenliği aydınlatma metni”ni okuduğumu, söz konusu metnin tarafıma detaylıca anlatıldığını, haklarımı anladığımı, yukarıda sayılan amaçlar ve aydınlatma metninde yer alan “kişisel verilerin işlenme amaçları” doğrultusunda iletişim ve kimlik bilgilerimin işlenip saklanabileceğini bildiğimi; ayrıca, bu kişisel verilerimin EYG tarafından, diğer EYG kuruluşlarına, EYG’nin doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarına, hissedarlarına, grup şirketlerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, hizmet aldığı ve verdiği üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışına, yukarıda sayılan amaçlarla ve aydınlatma metninde belirtilen “kişisel verilerin işlenme amaçları” doğrultusunda aktarılmasına ve aktarılanlar tarafından işlenmesine ve saklanmasına, iletişim ve kimlik bilgilerimin (kişisel verilerimin) mail yazışmalarında kullanımı sırasında, mail adresinin ve/veya alt yapısının yurtdşı kaynaklı olması sebebiyle (outlook, gmail, yahoo, hotmail vb.) kişisel verilerimin teknik zorunluluk gereği yurtdışına aktarılıyor olmasına açık rızam olduğunu baştan kabul ve beyan ederim